Raspored rada trenažnih grupa i škole plivanja Plivačkog kluba „Novi Sad“ tokom školskog prolećnog raspusta.
U priloženom dokumentu možete pogledati rapored rada.

PK „Novi Sad“!