Zbog približavanja letnjeg raspusta i izmena u radu sportskih objekata dolazi do izmene termina treninga kod trenažnih grupa PK „Novi Sad“ . Raspored rada za period od 16.06. – 22.06.2019. godine.

 

PK „Novi Sad“!