Obaveštenje za roditelje kadeta koji treniraju u grupi kod trenera Slavka Pamučine: Roditeljski sastanak će se održati u ponedeljak 16. septembra 2019. godine u 17:00 h. u prostorijama Kluba.
 

PK „Novi Sad“!