Raspored rada trenažnih grupa PK“Novi Sad“ za period 1-7. jun 2020. na bazenu SC“ Slana Bara“.

Trener Đorđe A. – Po rasporedu
Trener Ivan G. – P/S/P 6:30 – 8:30, U/Č 14:00 – 15:00
Trener Slavko P. – P/S/P/S 8:30 – 10:00
Trener Bojan M. – P/S/P 15:00 – 16.30
Trener Vladimir C. – U/Č 8:30 -10:00
Trener Igor B. – U/Č 15:00 – 15:45, 15:45 – 16:30

Pored termina na bazenu plivače će treneri obavestiti o vremenu i mestu održavanja treninga na suvom.

PK „Novi Sad“!