VESTI PK „NOVI SAD“

XXXII Klupsko Takmičenje

jun 13, 2018

Dana 13.juna 2018. godine sa početkom u 19,00 sati održaće se XXXII KLUPSKO TAKMIČENJE  Plivačkog kluba „NOVI SAD“.

Startnina u iznosu od 300 dinara uplaćuje se na žiro račun kluba: 220-99542-32, poziv na broj JMBG deteta,  svrha uplate: KLUPSKO TAKMIČENJE, uplatilac : IME DETETA.

Starne liste se formiraju po osnovu donetih uplatnica  trenerima za vreme treninga. Plivači koji ne donesu treneru uplatnicu neće biti prijavljeni na takmičenje. Krajnji rok za prijavu je 08. jun 2018. godine.  Na bazen je potrebno doći u 18.30, na dan takmičenja.

NAPOMENA: pravo učešća na takmičenju imaju članovi  PK “NOVI SAD“ koji su izmirili svoje obaveze plaćanje članarine, zaključno sa članarinom za mesec JUN.

Na našoj zvaničnoj facebook stranici @pknovisad  možete pronaći galeriju fotografija sa MM “ZMAJ 2018”. Izvinjavamo se zbog dužeg čekanja na objavljivanje.

Zahvaljujemo se Jeleni Radić Drk na fotografijama.

NA DAN ODRŽAVANJA KLUPSKOG TAKMIČENJA, NEĆE BITI ODRŽAN VEČERNJI TRENING.

HVALA NA POVERENJU!