OBAVEŠTENJE PK „NOVI SAD“

Obaveštenje za članove PK „Novi Sad“

mar 12, 2020

​Plivački klub Novi Sad obaveštava sve članove da će se u narednom periodu u našem klubu sprovoditi preporuke nadležnih ustanova vezano za širenje novog korona virusa u Srbiji.U skladu sa tim PK Novi Sad neće organizovati takmičenja niti će plivači našeg kluba učestvovati na drugim takmičenjima.
Trenažni proces obavljaće se po redovnom rasporedu za sve trenažne grupe našeg kluba. Klub apeluje na članove da ukoliko osete bilo kakve simptome nalik simptomima novog korona virusa da ne dolaze na treninge i poštuju uputstva lekara. Zaposleni u našem klubu pobrinuće se da se preporuke Ministartsta zdravlja maksimalno primenjuju tokom celokupnog boravka naših članova na bazenima.
Plivački klub Novi Sad skreće pažnju svim članovima na detaljne preporuke Ministarstva zdravlja:

Infekcija korona virusom u oko 80% slučajeva uzrokuje blagu bolest i većina obolelih se oporavlja dok 6% ima teški oblik bolesti sa komplikacijama. Najveći broj teških oblika bolesti registrovan je kod osoba starijih od 60 godina i osoba sa hroničnim bolestima (bolesti srca i krvnih sudova, hronične bolesti disajnih organa, šećerna bolest). Starije osobe i osobe sa hroničnim bolestima treba da se pridržavaju istih opštih mera zaštite kao i opšta populacija i da koriste svoju uobičajenu terapiju prema savetu lekara.
Mere zaštite:
Često perite ruke vodom i sapunom (u trajanju od najmanje 20 sekundi) ili sredstvima koja sadrže 70% alkohol.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju povišenu telesnu temperaturu, kijaju i/ili kašlju.
Izbegavajte pozdravljanje rukovanjem i ljubljenjem, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje jednog metra.
Ne dirajte oči, nos i usta neopranim rukama.
Ako kašljete ili kijate, prekrijte usta i nos nadlakticom ili papirnom maramicom. Maramicu odmah bacite u kantu za otpatke sa poklopcem i ruke odmah operite.
Hiruršku masku koristite ako kijate i kašljete ili ukoliko negujete bolesnog člana porodice dok se maska ne ovlaži. Nakon skidanja maske obavezno temeljno oprati ruke.
Često provetravajte prostorije u kojima boravite.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi- sredstva javnog prevoza u vreme većih dnevnih gužvi, odlazak u supermarkete, tržne centre i druga mesta javnog okupljanja (npr. bioskopi, pozorišta, sportske manifestacije).
Ukoliko imate zakazan lekarski pregled ili vam je potreban recept za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ne uzimajte antibiotike na svoju ruku.
Održavajte higijenu životnog prostora
KAKO DA SE ZAŠTITITE OD INFEKCIJE NOVIM KORONA VIRUSOM?
Često perite ruke sapunom i vodom ili sredstvima za suvo pranje ruku na bazi alkohola.
Zašto? Ukoliko se na vašim rukama nalazi virus, pranjem ruku sapunom i vodom i čišćenjem ruku sredstvom za suvo pranje na bazi alkohola ubijate virus.
KADA TREBA PRATI RUKE?
PRE:
neposrednog kontakta sa hranom i pripreme hrane
dodirivanja usta, nosa i očiju
kontakta sa bolesnikom
POSLE:
brisanja nosa, kašljanja, kijanja
upotrebe toaleta
kontakta sa životinjama
rukovanja otpadom ili čišćenja prostorija
vožnje gradskim prevozom ili dodirivanja predmeta koji su u dodiru sa velikim brojem ljudi
kontakta sa bolesnikom
KOLIKO DUGO TREBA PRATI RUKE? Pranje ruku treba da traje najmanje 20 sekundi.
Kada kašljete i kijete: pokrijte usta i nos povijenim laktom ili maramicom. Maramicu odmah bacite u kantu za otpatke sa poklopcem i operite ruke na propisan način.
Zašto? Ovim se sprečava da se bakterije i virusi šire kroz vazduh i zadržavaju na površinama. Ukoliko kijete ili kašljete u ruke, možete kontaminirati predmete, površine ili ljude koje dodirnete.
Izbegavajte da dodirujete oči, nos i usta.
Zašto? Ukoliko se na vašim rukama nalazi virus, na primer zato što ste bili u blizini obolele osobe, možete se inficirati dodirivanjem očiju, nosa ili usta.
Držite se na odstojanju: Održavajte udaljenost od 1-2 metra između sebe i obolele osobe.
Zašto? Kada neko kija ili kašlje, kapljice koje u sebi nose virus mogu da dospeju do vas i da se zarazite.
PK „Novi Sad“!