OBAVEŠTENJE PK „NOVI SAD“

Obaveštenje za članove kluba

jan 4, 2023

U narednih 7 dana članovi takmičarskih grupa imaće mogućnost da popune anonimnu anketu u kojoj će oceniti funkcionisanje trenažne grupe u kojoj treniraju, rad trenera, rad sekretarijata i rad uprave PK Novi Sad. Molimo sve članove takmičarskih grupa koje vode treneri Đorđe Agbaba, Slavko Pamučina, Bojan Markovljev, Ivan Grujić, takmičarske grupa trenera Aleksandra Kovačevića i Vladimira Cvejića, te predtakmičarske grupe trenera Vladimira Cvejića da uzmu učešće u anketi i time daju doprinos funkcionisanju našeg kluba.
Anketni listić članovi mogu da preuzmu u sekretarijatu Kluba gde mogu i da ga popune i ubace u zatvorenu i pečatiranu kutiju kako bi se maksimalno ispoštovao karakter anonimnosti ankete.
Unapred se radujemo vašim ocenama i sugestijama.

PK „Novi Sad“!