OBAVEŠTENJE PK „NOVI SAD“

Sednica Skupštine PK „Novi Sad“ 27.02.2023.

feb 21, 2023

Saziva se izborna sednica Skupštine PK „Novi Sad“ 27.02.2023. godine sa početkom u 17:00 časova u prostorijama PK „Novi Sad“.

PK „Novi Sad“!